GITARIADA

Najbliższe terminy:

Nazwa Data Cena Info

2 EDYCJA GITARIADY Rusza już 28.11.2011

skład Jury:
- Leszek Dranicki (przewodniczący)
- Janusz Mackiewicz
- Tomasz Rozwadowski
- Lech Pomierski

-Agnieszka Grabowska

-Tomek Stroynowski

Przegląd Solistów i zespołów muzycznych im. Janusza Popławskiego w Gdyni

W Blues Clubie:

Zapraszamy co tydzień, w poniedziałki.

Terminy koncertów konkursowych:

Grudzień 5,12,19

Styczeń 9,16,23

Luty 13,20,27

Marzec  12,19,26

FINAŁ 16 Kwietnia

Organizatorzy:

Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81 – 504 Gdynia
Blues Club, ul. Portowa 9, 81 – 350 Gdynia
Klub Muzyczny Ucho, ul. Św. Piotra, 81 – 347 Gdynia

Kontakt:

Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81 – 504 Gdynia tel 664 73 77

Termin Przeglądu:

grudzień 2011 – kwiecień 2012

Miejsce:

Blues Club, ul. Portowa 9, 81 – 350 Gdynia
Klub Muzyczny Ucho, ul. Św. Piotra, 81 – 347 Gdynia

Cel:

uświetnienie pamięci postaci Janusza Popławskiego jako wybitnego gitarzysty i prekursora sceny rockowej w Gdyni oraz promocja wyróżniających się zespołów

 

Regulamin Przeglądu:

1. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści gitarowi i zespoły muzyczne, które mają swoją siedzibę w woj. pomorskim. Za przynależność terytorialną zespołu uważa się stałe lub czasowe zameldowanie min. 50% składu zespołu na terenie woj. pomorskiego.W konkursie nie mogą wystąpić finaliści pierwszej edycji Gitariady.

2. Przegląd odbywał się będzie w trzech etapach:

- I etap - występ na scenie Blues Clubu, w terminie wyznaczonym przez Organizatorów. Czas trwania koncertu: 30min – 40min. Jury ocenia trzy pierwsze utwory. Materiał z koncertu będzie rejestrowany za pomocą urządzeń audiowizualnych. O zakwalifikowaniu do II etapu Przeglądu wykonawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2012 roku.


- II etap konkursu odbywać się będzie 16 kwietnia 2012. Dopuszczonych do niego zostanie 6 zespołów (4 wyłonionych przez Jury z pierwszego etapu, 2 zespoły wyłonione na podstawie głosowania przez publiczność na facebooku Blues Clubu(głosowanie w dniach 06 kwietnia 2012 - 10 kwietnia 2012)).

- koncert Laureata wyłonionego z II etapu konkursu w Klubie Muzycznym „UCHO” jako support przed koncertem gwiazdy . Czas trwania koncertu około 1h.

3. Nie dopuszcza się do przeglądu solistów i zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku.

4. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie lub nadesłanie karty zgłoszenia z propozycją koncertu na adres Blues Clubu w Gdyni, ul. Portowa, 81 – 350 Gdynia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

5. Organizatorzy są zobowiązani potwierdzić lub zaproponować alternatywny wolny termin występu w Blues Clubie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszeni

6. Organizatorzy podadzą do publicznej wiadomości skład Jury najpóźniej przed terminem pierwszego koncertu, odbywającego się w ramach pierwszego etapu. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.ckgdynia.pl, www.bluesclub.pl, www.ucho.com.pl.

7. Koncerty pierwszego etapu będą się odbywały przy obecności min. 2 członków Jury, powołanych przez Organizatorów. Nieobecni członkowie Jury ocenią występ na podstawie zarejestrowanego materiału z koncertu audiowizualnego.

8. Kolejność prezentacji wykonawców w dniu odbywania się II etapu zostanie ustalona poprzez losowanie.

9. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlegający odwołaniu.

10. Wszystkie kwestie sporne związane z Przeglądem wyjaśnia Centrum Kultury w Gdyni.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie Przeglądu.

12. Organizatorzy mają prawo odmówić występu artystom podczas któregokolwiek z etapów konkursu, w następujących sytuacjach:
- muzycy lub jeden z muzyków będzie w stanie upojenia alkoholowego
- wykonawcy będą pod wpływem środków psychoaktywnych
- w czasie występu będą używali słów powszechnie uważanych za obraźliwe i przekazywali treści rasistowskie

 

Nagrody:

Grand Prix - 3000 zł oraz występ podczas koncertu finałowego konkursu w Klubie Muzycznym „UCHO”
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł
IV – VI miejsce – 500 zł

Nagrody specjalne:

- dla najlepszego gitarzysty Przeglądu
- występ zespołu w ramach Gdynia Blues Festiwal
Wartość i ilość nagród może ulec zmianie.

 

Sprawy organizacyjne:

1. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
2. Organizatorzy zapewnia profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz podstawowy zestaw perkusyjny (zespoły mogą przywieźć własne zestawy perkusyjne).
3. Rider techniczny należy ustalić przed występem z Krzysztofem Pomierierskim – Blues Club, e-mail: bluesclub@wp.pl
4. Zespół zakwalifikowany do Przeglądu powinien stawić się do uczestnictwa w konkursie na godzinę przed planowanym występem. 
5. Uczestnicy przyjeżdżają na Przegląd na koszt własny.

 

Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania PDF -> Formularz zgłoszeniowy

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI GITARIADY

I NAGRODA      PSYCHOLLYWOOD

II NAGRODA     COTTON WING

III NAGRODA    SWEET BITTER & SOUR

WYRÓŻNIENIA:         BLUE JAY WAY

                      MITRA

                      NAKED BROWN

NAGRODY SPRCJALNE:
MARCIN GUZOWSKI - DLA NAJLEPSZEGO GITARZYSTY
BLUE JAY WAY - WYSTĘP NA IX GDYNIA BLUES FESTIVAL

bc