Fundusze

info
A A A X

Fundusze UE

 

Beneficjent: KRZYSZTOF POMIERSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE 'BLUES CLUB'

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, umożliwiający przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

 

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje realizację czterech zadań, które mają na celu dostosowanie i zreorganizowanie działalności do uwarunkowań prawnych oraz preferencji konsumenckich. Reorganizacja działalności ma na celu zwiększenie jego konkurencyjności, co umożliwia przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi to główny cel niniejszego projektu. Pozostałe działania są

 

Planowane efekty projektu dotyczą:

  1. Reorganizacji działalności hostelowej poprzez przebudowę i doposażenie apartamentów w związku z zagrożeniem epidemicznym.
  2. Zakupu sprzętu gastronomicznego i muzycznego w celu reorganizacji podstawowej działalności.
  3. Modernizacji wentylacji.
  4. Promocji projektu.
  5. Dofinansowania bieżącej działalności Beneficjenta.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 184 814,47 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 162 084,87 zł, a środki własne 22 729,60 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.07.2023r.

 

Projekt służy przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego, polegającym na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego

Tarcza finansowa PFR 2.0 - obowiązki beneficjenta
 
 
 
 
Powiadomienia o koncertach
Dopisz swój numer telefonu/ adres poczty elektronicznej do powiadomień sms/ email o koncertach i innych wydarzeniach.

Unia Europejska

Gdynia Moje Miasto

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok