Fundusze

info
A A A X

Fundusze UE

 

Beneficjent: KRZYSZTOF POMIERSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE 'BLUES CLUB'

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, umożliwiający przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

 

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje realizację czterech zadań, które mają na celu dostosowanie i zreorganizowanie działalności do uwarunkowań prawnych oraz preferencji konsumenckich. Reorganizacja działalności ma na celu zwiększenie jego konkurencyjności, co umożliwia przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Stanowi to główny cel niniejszego projektu. Pozostałe działania są

 

Planowane efekty projektu dotyczą:

  1. Reorganizacji działalności hostelowej poprzez przebudowę i doposażenie apartamentów w związku z zagrożeniem epidemicznym.
  2. Zakupu sprzętu gastronomicznego i muzycznego w celu reorganizacji podstawowej działalności.
  3. Modernizacji wentylacji.
  4. Promocji projektu.
  5. Dofinansowania bieżącej działalności Beneficjenta.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 184 814,47 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 162 084,87 zł, a środki własne 22 729,60 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.04.2020r. do 31.07.2023r.

 

Projekt służy przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego, polegającym na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego

Tarcza finansowa PFR 2.0 - obowiązki beneficjenta
 
 
 
 
Powiadomienia o koncertach
Dopisz swój numer telefonu/ adres poczty elektronicznej do powiadomień sms/ email o koncertach i innych wydarzeniach.

Unia Europejska

Gdynia Moje Miasto

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok